Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Nazwa angielska: Village mayor (mayor, and president of a city)

Definicja:

Jednoosobowy organ wykonawczy gminy. Organem wykonawczym w gminie wiejskiej jest wójt. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których, do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa – m.in. przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich wykonywania. W jego wyłącznych kompetencjach leży gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta) podlega wyłącznie radzie gminy.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    Miejsce publikacji: (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)

Dziedzina:
Organizacja państwa, samorząd terytorialny

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
e-mail:
Do góry

Newsletter