Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Nazwa angielska: Primary schools for adults

Definicja:

Instytucja edukacyjna, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. Do szkoły podstawowej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz osadzonych w zakładach karnych lub aresztach - 15 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Edukacja

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Anna Żochowska
e-mail:
Do góry

Newsletter