Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Świadczenia z pomocy społecznej

Nazwa angielska: Social Assistance Benefits

Definicja:

Pomoc społeczna w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

1) Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy,

- specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,

2) Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna,

- bilet kredytowany,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenia społeczne,

- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

- sprawienie pogrzebu, - poradnictwo specjalistyczne,

- interwencja kryzysowa,

- schronienie,

- posiłek,

- niezbędne ubranie,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

- mieszkanie chronione, - pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2023. r. poz. 901)

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Warunki życia ludności, pomoc społeczna

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Krakowie
e-mail:
Do góry

Newsletter