Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Obręb geodezyjny (ewidencyjny)

Nazwa angielska: Geodesic precinct

Definicja:
Jednostka powierzchniowa podziału kraju wyodrębniona dla celów ewidencji gruntów i budynków.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Obręb w jednostce ewidencyjnej jest określany przez jego nazwę i numer lub wyłącznie przez numer. Granice obrębów wiejskich powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw, na obszarach miast powinny być zgodne z granicami dzielnic i w miarę możliwości pokrywać się z granicami osiedli i zespołów urbanistycznych oraz naturalnymi granicami wyznaczonymi w szczególności przez cieki, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne. Przy projektowaniu przebiegu granic obrębów uwzględnia się podział na rejony statystyczne i obwody spisowe. Podział na obręby ewidencyjne i określenie ich granic dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo organu do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

Dziedzina:
Rejestry urzędowe (REGON , TERYT)

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Wojciech Próchnicki
e-mail:
Do góry

Newsletter