Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Koszty pracy

Nazwa angielska: Labour costs

Definicja:

Suma wynagrodzeń (brutto) i pozostałych wydatków, w tym także składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych przez pracodawcę w celu pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia kadr.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Podstawowe mierniki kosztów pracy:

Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego to stosunek kosztów pracy poniesionych w danym okresie do przeciętnego zatrudnienia w danym okresie w przeliczeniu na 1 miesiąc.

Koszt pracy na 1 godzinę opłaconą określa stosunek kosztów pracy w danym okresie do liczby godzin opłaconych w tym samym okresie.

Koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną, obliczany jako stosunek kosztów pracy w danym okresie do liczby godzin przepracowanych w danym okresie.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. WE L 63 z 12.03.1999, str. 6, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 341, z późn. zm.)
  • Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń.
    Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rynku Pracy
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Danuta Wódzka
e-mail:
Do góry

Newsletter