Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Koszty operacyjne ogółem

Nazwa angielska: Total operating costs

Definicja:

Koszty operacyjne ogółem obejmują koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz pozostałe koszty operacyjne.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

W wersji porównawczej obejmują: wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia) oraz koszty ogółem (wg rodzajów). Układ porównawczy polega na przeciwstawieniu przychodom ze sprzedaży produktów skorygowanych o przyrost lub ubytek stanu zapasów produkcji gotowej i niezakończonej oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (bez finansowych), jak też koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne - wg kosztów rodzajowych. W układzie porównawczym (rodzajowym) koszty grupowane są wg rodzajów, czyli prostych jednorodnych elementów.

Układ rodzajowy kosztów obejmuje następujące pozycje:

 1. amortyzację,
 2. zużycie materiałów i energii,
 3. usługi obce,
 4. podatki i opłaty,
 5. wynagrodzenia,
 6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 7. pozostałe koszty rodzajowe.

Źródło definicji:
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.)
 • Encyklopedia rachunkowości
  Autor: Klimas Mieczysław
  Miejsce publikacji: Poltext, Warszawa 1997 r.
 • Podstawy rachunkowości. Część I
  Autor: Olechowicz Irena
  Miejsce publikacji: "DIFIN" sp. z o.o. Warszawa 1995 r.
 • Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Przedsiębiorstw
e-mail:
Do góry

Newsletter