Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wolontariusz

Nazwa angielska: Volunteer

Definicja:

Osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia poświęca czas na świadczenie usług lub wytwarzanie dóbr na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, szerszej społeczności lub środowiska naturalnego. Działanie to ma formę pracy na rzecz innych i jest określane jako praca społeczna, praca niezarobkowa lub wolontariat.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

W zakresie uregulowanym przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, praca wolontariusza wykonywana na rzecz działalności statutowej organizacji pozarządowych i jednostek z nimi zrównanych, jednostek sektora publicznego i podmiotów leczniczych, powinna opierać się na porozumieniu między wolontariuszem a podmiotem korzystającym; w porozumieniu określa się zakres, sposób i czas pracy wolontariusza.


Źródło definicji:
  • Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych
    Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Społecznych
    Miejsce publikacji: GUS Warszawa

Definicja normatywna:

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji według zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie. Wolontariusz nie jest pracownikiem, a wykonywane przez niego świadczenia nie są świadczeniem pracy, tylko świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.


Źródło definicji normatywnej:
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2020 r.poz. 1057)

Dziedzina:
Gospodarka społeczna

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Edyta Makowska-Belta
e-mail:
Do góry

Newsletter