Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Członkowie zarządu powiatu

Nazwa angielska: Members ofthe board of county

Definicja:

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie, w liczbie od 3 do 5 osób.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Zarząd powiatu jest wybierany przez radę powiatu w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy (liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu). Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Dane prezentowane od 1999 roku.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

Dziedzina:
Organizacja państwa, samorząd terytorialny

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
e-mail:
Do góry

Newsletter