Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rada powiatu

Nazwa angielska: Powiat council

Definicja:

Organ stanowiący i kontrolny powiatu.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Dane prezentowane od 1999 roku. Kadencja rady trwa 5 lat (do 2018 r. trwała 4 lata), licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy między innymi: stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych. Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczący organizuje pracę rady powiatu oraz prowadzi jej obrady.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym
    Miejsce publikacji: Dz. U. poz. 220
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

Dziedzina:
Organizacja państwa, samorząd terytorialny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Teresa Kałuża-Jurczyńska
e-mail:
Do góry

Newsletter