Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rada gminy

Nazwa angielska: Council of the gmina

Definicja:

Organ stanowiący i kontrolny gminy.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Kadencja rady gminy trwa 5 lat (w latach 1990-2018 trwała 4 lata) od dnia wyboru. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Między innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach. Radni są zobowiązani do brania udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Są zobowiązani kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, przyjmować zgłaszane przez jej mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym
    Miejsce publikacji: (Dz. U. poz. 220)
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.)

Dziedzina:
Organizacja państwa, samorząd terytorialny

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
e-mail:
Do góry

Newsletter