Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych

Nazwa angielska: Production of non-durable consumer goods

Definicja:

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych produkujących głównie gotowe wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku, służące bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Jest to jedno z 5 głównych grupowań przemysłowych (MIGs).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do grupy tej zalicza się:

- produkcję artykułów spożywczych (z wyjątkiem wytwarzania produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych oraz produkcji gotowych paszy i karmy dla zwierząt),

- produkcję napojów,

- produkcję wyrobów tytoniowych,

- produkcję pozostałych wyrobów tekstylnych,

- produkcję odzieży,

- produkcję skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

- poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji,

- produkcję mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

- produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

- produkcję sprzętu sportowego, produkcję gier i zabawek oraz produkcję wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3-6)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Przedsiębiorstw
e-mail:
Do góry

Newsletter