Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Produkcja dóbr związanych z energią

Nazwa angielska: Production of goods related to energy

Definicja:

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wytwarzających dobra związane z energią. Jest to jedno z 5 głównych grupowań przemysłowych (MIGs).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do grupy tej zalicza się umownie:

- wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),

- górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Beata Kaczorowska
e-mail:
Do góry

Newsletter