Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych (niewyrównana sezonowo)

Nazwa angielska: Seasonally unadjusted index of sale of construction and assembly production in constant prices

Definicja:

Liczba względna (wyrażona w procentach) określająca zmianę wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wykonanej przez przedsiębiorstwa budowlane w porównywanych okresach czasu. Dotyczy szczebli agregacji określonych zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją rodzajów działalności (np. budownictwo ogółem, działy, grupy). Indeks sprzedaży produkcji budowlano-montażowej uzyskuje się przez porównanie wartości tej sprzedaży w różnych okresach wyrażonej w tych samych cenach (cenach stałych). Przeliczenia sprzedaży produkcji budowlano-montażowej na ceny stałe dokonuje się poprzez deflowanie wartości produkcji indeksem zmian cen ustalanym na podstawie badania cen reprezentantów robót budowlano-montażowych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Jako okres podstawowy przyjmuje się zgodnie z zaleceniami Eurostatu rok kończący się na 5 lub 0. Obecnie jest to rok 2015


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1-15)

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Działalność budowlana

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Lublinie
e-mail:
Do góry

Newsletter