Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Nazwa angielska: The Guaranteed Employment Benefit Fund

Definicja:

Fundusz, z którego, w razie niewypłacalności pracodawcy, wypłacane są niezaspokojone roszczenia pracownicze z tytułu: wynagrodzeń za pracę, za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas zwolnienia od pracy, za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za czas urlopu wypoczynkowego, dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikowi od pracodawcy w razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej, wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy, składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Powyższe świadczenia podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeśli nastąpiło w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień niewypłacalności pracodawcy. Wynagrodzenie za pracę oraz odprawy pieniężne w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy podlegają zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
    Miejsce publikacji: (Dz.U. 2020 poz. 7, z późn. zm.)

Dziedzina:
Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Joanna Mikke
e-mail:
Do góry

Newsletter