National Health Account in 2012

View QR Code A A A save as pdf print
30.06.2014

National Health Account for 2012

Wydatki na ochronę zdrowia

W milionach złotych

Wydatki ogółem1)

107 802,3

          z tego:

 

     bieżące

101 041,5

     inwestycyjne

6 760,8

Wydatki publiczne razem

74 567,4

      Wydatki publiczne bieżące

70 770,5

             z tego:

 

         budżetu państwa

2 384,2

         jednostek samorządu terytorialnego

4 096,8

         funduszy ubezpieczeń społecznych

64 289,5

  z wydatków publicznych razem

 

        wydatki inwestycyjne

3 796,9

Wydatki prywatne razem

32 689,2

      Wydatki prywatne bieżące

30 271,0

             z tego:

 

         bezpośrednie gospodarstw domowych

24 516,7

         inne wydatki prywatne

5 754,3

  z wydatków prywatnych razem

 

        wydatki inwestycyjne

2 418,2

1) Łącznie z wydatkami sektora zagranica

up

Newsletter