Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Seminarium - Wzrost znaczenia i rozwój badań statystycznych trzeciego sektora/ekonomii społecznej. Dotychczasowe osiągnięcia i nowe narzędzia porównawczych badań statystycznych w Europie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.11.2016

W dniach 27-28 października 2016 r, w GUS odbyło się międzynarodowe seminarium pn. Wzrost znaczenia i rozwój badań statystycznych trzeciego sektora/ekonomii społecznej. Dotychczasowe osiągnięcia i nowe narzędzia porównawczych badań statystycznych w Europie. 

Sesję plenarną zainaugurowali Prezes GUS dr Dominik Rozkrut i Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poinformowali m.in. o rozpoczęciu realizacji przez GUS i MRPiPS wspólnego projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej.

Otwierający sesję plenarną wykład nt. rozwoju międzynarodowych badań organizacji non-profit i innych podmiotów ekonomii społecznej w kontekście poszerzonej koncepcji trzeciego sektora wygłosił prof. Lester Salamon z Uniwersytetu Johns Hopkins (USA). Poszerzona koncepcja trzeciego sektora została wypracowana w ramach  europejskiego projektu badawczego Third Sector Impact, którego wybrane wyniki przedstawiła z kolei prof. Ewa Leś – kierująca  realizacją tego projektu w Polsce.

Następnie przedstawiciele Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS (dr Sławomir Nałęcz i dyr. departamentu dr Piotr Łysoń) oraz przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Krakowie (Tomasz Sekuła -  kierownik Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej) przedstawili główne cechy rozwoju badań trzeciego sektora / gospodarki społecznej w  polskiej statystyce publicznej  wskazując na strategiczne, partnerskie oraz innowacyjne podejście do rozwoju tych badań, a także ich ciągłość w średnim okresie w oparciu o Strategię rozwoju badań statystyki publicznej w zakresie trzeciego sektora i kapitału społecznego przyjętą przez Radę Statystyki w 2009 r.

W części plenarnej seminarium wzięło udział 66 osób, w tym przedstawiciele rządu, organizacji trzeciego sektora, środowisk naukowych oraz statystyków z Polski i z zagranicy.

Po zakończeniu części plenarnej rozpoczęła się trwająca półtora dnia warsztatowa część seminarium. Przedstawiciele statystyki publicznej z Polski i 14 innych krajów (Austria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Hiszpania, Łotwa, Mołdawia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) pod kierunkiem prof. Lestera Salamona i dra S. Wojciecha Sokolowskiego z Johns Hopkins University omawiali  przygotowywaną właśnie do druku, rozszerzoną wersją ONZ-skiego podręcznika Non-Profit Institutions in the System of National Accounts w kontekście dotychczasowych doświadczeń w zakresie opracowywania rachunku sektora instytucji non-profit działających na rzecz gospodarstw domowych (NPISH) oraz rachunku satelitarnego instytucji non-profit (NPI). Wnioski z warsztatów pomogą w opracowaniu przez GUS rachunku satelitarnego trzeciego sektora / ekonomii społecznej. Rachunek ten ma być jednym z elementów systemu monitowania ekonomii społecznej pozwalającym zarazem na systematyczny pomiar udziału trzeciego sektora w gospodarce narodowej, a także na porównania z krajami, w których rachunek ten będzie wdrożony.

Głównym organizatorem seminarium był Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS przy udziale Dep. Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS oraz zespołu projektu Third Sector Impact w Polsce. Seminarium zrealizowano w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM KONFERENCJI

Do góry

Newsletter