Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Lista reprezentantów w badaniu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.10.2019

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI opracowywany jest m.in. w oparciu o zmiany cen poszczególnych towarów i usług. W związku z tym, co roku przygotowywana jest tzw. lista reprezentantów, która zawiera niezbędne informacje wykorzystywane przez ankieterów do identyfikacji towarów i usług wytypowanych do badania w roku sprawozdawczym oraz do pozyskania informacji o cenach z innych źródeł. Lista reprezentantów poza nazwą towaru lub usługi, dla którego notowane są ceny w okresach miesięcznych, zawiera specyfikację podstawowych cech jakościowych, jak np.  gramaturę, wymagany skład surowcowy, markę, typ, model czy producenta danego towaru.

Ustalenie listy reprezentantów do badania odbywa się przede wszystkim metodą doboru celowego w oparciu o Klasyfikację Spożycia Indywidualnego według Celu COICOP z uwzględnieniem wyników badania budżetów gospodarstw domowych.

Zakres 12 głównych działów klasyfikacji we wskaźniku CPI w 2019 r. jest następujący:

Dział COICOP  

Liczba grup elementarnych

Liczba reprezentantów

Przeciętna liczba cen

w miesiącu

Przykłady towarów i usług

Żywność i napoje
bezalkoholowe 

86

335

72000

Różne rodzaje pieczywa, mięsa, mleko, sery, jaja, owoce, warzywa, wyroby cukiernicze, kawa, herbata,  woda, soki

Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe

13

37

7500

Różne rodzaje napojów spirytusowych, wina, piwa, papierosów

Odzież i obuwie

18

139

20000

Materiały odzieżowe, odzież damska, męska i dziecięca, wyroby pasmanteryjne, usługi odzieżowe, obuwie i usługi obuwnicze

Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii

25

75

20000

Opłaty na rzecz właścicieli, usługi związane z konserwacją i naprawami, utrzymania porządku, monitoringu, konserwacja wind, zaopatrywanie w wodę, wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, nośniki energii

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego

40

164

31000

Meble, dywany i wykładziny, urządzenia gospodarstwa domowego, środki czyszczące i konserwujące, usługi związane z prowadzeniem domu

Zdrowie

15

116

16000

Wyroby farmaceutyczne (w tym refundowane), sprzęt terapeutyczny usługi lekarskie, stomatologiczne, sanatoryjne

Transport

28

125

12000

Samochody osobowe nowe i używane, części zamienne, paliwa do prywatnych środków transportu, opłaty za parkowanie, transport powietrzny, kolejowy, drogowy, wodny

Łączność

11

69

1500

Usługi pocztowe, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi internetowe, usługi w pakiecie

Rekreacja i kultura

53

202

25000

Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny, gry, zabawki, sprzęt sportowy, artykuły ogrodnicze, artykuły dla zwierząt domowych, opłaty  za telewizję, książki, gazety, czasopisma, artykuły papiernicze, usługi turystyki zorganizowanej

Edukacja

12

24

2500

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty związane z nauką na różnych poziomach nauczania, kursy dla osób uczących się w systemie pozaszkolnym   

Restauracje i hotele

7

57

10000

Usługi gastronomiczne świadczone przez restauracje, kawiarnie, bary, stołówki, usługi zakwaterowania świadczone np. przez hotele, schroniska, zakwaterowanie dla studentów

Inne towary i usługi

31

119

20000

Usługi fryzjerskie i kosmetyczne, środki kosmetyczne i higieniczne, biżuteria, artykuły podróżne, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, ubezpieczenia, usługi finansowe, prawnicze, administracyjne, usługi pogrzebowe i cmentarne

Wytypowane do badania cen towary i usługi są przyporządkowywane do najniższego szczebla klasyfikacji, tak aby zapewnić reprezentatywność dla danej grupy elementarnej. Lista wybranych reprezentantów dla danej grupy elementarnej jest różna w zależności od stopnia jej heterogeniczności oraz wielkości wydatków na towary lub usługi, które są ponoszone przez gospodarstwa domowe.

Lista reprezentantów objętych badaniem nie jest publikowana przez GUS. Jest to praktyka stosowana także przez urzędy statystyczne innych państw mająca na celu z jednej strony zapobieganiu promowaniu produktów, a z drugiej strony zapobieganie podejmowania działań mających ew. wpływ na wyniki obliczanych wskaźników cen konsumpcyjnych.

 

Karolina Banaszek
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

Do góry

Newsletter