Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Leasing w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.09.2018

W związku z opublikowaną w mediach informacją zawierającą sugestię, że  dane GUS dotyczące inwestycji mogą nie uwzględniać części nakładów na środki trwałe finansowane leasingiem, Główny Urząd Statystyczny wyjaśnia, że brak wyszczególnienia leasingu jako źródła finansowania nakładów na formularzu, który firmy wysyłają do GUS, w żadnym razie nie świadczy o nie ujmowaniu takich nakładów w statystykach GUS.


Zgodnie z metodologią prowadzonych badań statystycznych w zakresie nakładów na środki trwałe sprawozdawcy są zobowiązani ujmować  całość nakładów na środki trwałe w danym okresie sprawozdawczym, bez względu na sposób ich finansowania.

Wyjaśnienia te są zawarte  w objaśnieniach do formularzy sprawozdawczych zarówno rocznych, jak i kwartalnych.

Dodatkowo w systemach informatycznych badań statystycznych standardowo prowadzone są odpowiednie kontrole logiczno-rachunkowe, dzięki którym sprawdzana jest prawidłowość wypełniania sprawozdań.

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez Związek Polskiego Leasingu  potrzebę pozyskiwania bardziej szczegółowych informacji o zakresie wykorzystania leasingu, jako źródła finansowania nakładów na środki trwałe, Główny Urząd Statystyczny od 2019 roku wyodrębni to źródło w odpowiednim dziale formularzy sprawozdawczych.
 

Dodatkowo poniżej załączamy treść wyjaśnień z formularza sprawozdawczego:

„do wartości nakładów na środki trwałe zalicza się poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady na nabycie (w tym również zakup środków trwałych niewymagających montażu lub instalacji oraz wartości brutto środków trwałych przyjętych na mocy umowy o leasing finansowy łącznie z wartością leasingu uznawanego do celów bilansowych za aktywa trwałe korzystającego) bądź wytworzenie (montaż) na własne potrzeby środków trwałych, nakłady na środki trwałe w budowie (niezakończone, tj. na przyszłe środki trwałe), nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję i modernizację) własnych środków trwałych, na ulepszenie obcych środków trwałych oraz inne nakłady związane z budową środka trwałego, tzw. pierwsze wyposażenie – wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. kosztami transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, ceł itp. – niezależnie o źródeł finansowania (również nabyte ze środków obcych, np. dotacji, subwencji itp.).”

Dodatkowo informuję, że szczegółową analizę działalności podmiotów leasingowych co rok zamieszczamy w publikacji „Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego”. Ostatnia publikacja dostępna jest pod adresem: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyspecjalizowane-segmenty-rynku-finansowego-2016,18,2.html

Natomiast dane wstępne za 2017 rok opublikowaliśmy 10 sierpnia br.:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-leasingowych-w-2017-roku,3,11.html


Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

/.../ Karolina Dawidziuk

Do góry

Newsletter