Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komentarz do artykułu "Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.08.2022

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu artykułu Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS autorstwa p. Kamila Rakoszy dotyczącego przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022, który ukazał się na stronie internetowej InnPoland (źródło:https://innpoland.pl/183278,przecietne-wynagrodzenia-w-polsce-sa-nizsze-niz-twierdzi-gus), Główny Urząd Statystyczny informuje, że metodologia obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie zmieniła się od lat i jest spójna zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i gospodarce narodowej. Zawsze uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenia takie jak premie, nagrody motywacyjne, jubileuszowe, uznaniowe, wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny, odprawy emerytalne czy inne (co jest także podkreślone w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń:http://form.stat.gov.pl/formularze/2022/objasnienia/zalacznik_do_objasnien.pdf). Podmioty gospodarcze wypełniające obowiązek sprawozdawczy badania (na formularzu DG-1), który dostarcza w cyklu miesięcznym m.in. informacji o sytuacji na rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw, przekazują dane dotyczące wynagrodzeń - łącznie, tj. razem z wszystkimi dodatkowymi wypłatami - zgodnie z powyższą metodologią. Tym samym nie ma możliwości wyłączenia w ramach tego badania dodatków do wynagrodzeń od pensji zasadniczej i zaprezentowania dynamik wzrostu płac z pominięciem nagród, premii itd. Jednakże biorąc pod uwagę zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w poszczególnych rodzajach działalności w sektorze przedsiębiorstw, GUS prezentuje ww. dane nie tylko na ogółem, ale i w podziale m.in. na sekcje PKD 2007, co pozwala na szczegółowe przedstawienie informacji, w których obszarach wystąpiły najwyższe, ale i najniższe płace.

Warto pamiętać, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmują jedynie wybrane rodzaje działalności oraz w ramach nich jednostki o liczbie pracujących 10 i więcej osób, bez uwzględniania osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak więc, ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie prezentują informacji o wszystkich pracownikach i należy to uwzględniać w analizach zewnętrznych – bardziej miarodajną informacją do której mogą się odnieść osoby pracujące są kwartalne i roczne przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszane w komunikatach Prezesa GUS (bez uwzględnienia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych): https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-drugim-kwartale-2022-roku,271,37.html

Do góry

Newsletter