Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Światowy Dzień Statystyki - 20 października

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.10.2020

20 października 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki!


Po raz trzeci świętujemy Światowy Dzień Statystyki (World Statistics Day)!

Święto, obchodzone raz na pięć lat, ustanowiło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 64/2673 czerwca 2010 r. Ówczesny sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, w przesłaniu z okazji Światowego Dnia Statystyki podkreślał, że ustanowienie 20 października świętem statystyki przez najwyższe forum ONZ to wyraz uznania dla statystyków za ich wybitny wkład w opracowanie i udostępnianie danych statystycznych stanowiących podstawę dla wielu decyzji podejmowanych przez władze rządowe, kierownicze gremia gospodarcze i wspólnoty lokalne.

W samej rezolucji Zgromadzenie Ogólne zaznaczyło ważną rolę jaką odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych od czasu utworzenia w 1947 roku Komisji Statystycznej, której zadaniem było m.in. wspieranie rozwoju statystyk krajowych i poprawy ich porównywalności, doradztwo organom Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zagadnień dotyczących gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz wspieranie poprawy statystyk i metod statystycznych.

Zgromadzenie Ogólne zaznaczyło istotę Podstawowych Zasad Statystyki Oficjalnej, przyjętych przez Komisję Statystyczną na specjalnym posiedzeniu w 1994 roku. O opracowanie ww. Zasad zabiegała Polska, wniosek o rozpoczęcie prac przedstawiono podczas narady kierowników urzędów statystycznych regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w lutym 1990 r. w Genewie. Statystycy polscy brali aktywny udział w przygotowaniu kolejnych wersji rezolucji ws. Zasad w grupie roboczej kierowanej przez przedstawiciela GUS. Zdaniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ Podstawowe Zasady Statystyki Oficjalnej stanowiły kamień milowy w procesie kodyfikacji i promowania podstawowych wartości w statystykach oficjalnych.

W tym roku Światowy Dzień Statystyki świętujemy pod hasłem „Łączymy dzięki wiarygodnym danym”. Tą wiarygodność budujemy m.in. przez wypracowane metody badań zestandaryzowane na poziomie międzynarodowym, porównywalność danych i przez odpowiednie kontrole jakości danych. To sprawia, że co raz więcej osób korzysta z naszych danych i cytuje nasze statystyki!

Szukacie sprawdzonych informacji o Polsce, Unii Europejskiej i świecie? Wystarczy wejść na portal informacyjny GUS i skorzystać z powszechnie dostępnych danych statystyki publicznej.

Więcej na temat Światowego Dnia Statystyki przeczytasz na: https://worldstatisticsday.org


Światowy Dzień Statystyki - 20 października

Do góry

Newsletter