Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja o zaplanowanych rewizjach rachunków narodowych w latach 2020-2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.08.2020

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w październiku 2020 r. opublikowane zostaną zrewidowane dane roczne dla produktu krajowego brutto (PKB) i dochodu narodowego brutto (DNB).

Rewizja polskich rachunków narodowych w 2020 r. jest rewizją benchmarkingową i obejmuje następujące zmiany:

  1. wykorzystanie nowych i aktualizacja istniejących źródeł danych,
  2. doskonalenie metod kompilacji danych,
  3. wdrożenie wytycznych zawartych w zaktualizowanym Podręczniku ds. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt – MGDD).

Rewizje benchmarkingowe, zgodnie ze Zharmonizowaną Europejską Polityką Rewizji, dokonywane są we wszystkich państwach członkowskich, zarówno w krajowych urzędach statystycznych, jak i w bankach centralnych. Dzięki współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem Polskim, odpowiednie zmiany zostaną w sposób spójny wprowadzone do rachunków narodowych i bilansu płatniczego.

Rewizja obejmie pełny zakres rocznych i kwartalnych rachunków narodowych, począwszy od 1995 roku. Aby zapewnić spójność metodologiczną i zakresową, szczegółowe przeliczenia dla poszczególnych zmian wprowadzone zostaną w odpowiednich szeregach czasowych.

W trakcie rewizji benchmarkingowej zmieniony zostanie także rok odniesienia dla rachunków narodowych, ze stosowanego obecnie 2010 roku na rok 2015.

Wpływ rewizji benchmarkingowej w polskich rachunkach narodowych na główne agregaty makroekonomiczne opublikowany zostanie w październiku 2020 r.

Kolejne rewizje danych dotyczących rachunków narodowych będą przeprowadzane przez GUS, jak i urzędy statystyczne w innych krajach UE, w 2021 r. i 2022 r., co wynika z harmonogramu prac przyjętego na poziomie Unii Europejskiej.

Więcej informacji https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-o-zaplanowanych-cyklicznych-rewizjach-rachunkow-narodowych-w-latach-2020-2022,12,1.html

Do góry

Newsletter