Atlas demograficzny Polski „Mapą Roku 2017”


Podczas 41. Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku, w dniach 18–19 września, rozstrzygnięto XVIII edycję konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich na mapę i atlas roku.

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że „Atlas demograficzny Polski” wydany w 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny zdobył 1. miejsce w konkursie „Mapa roku 2017” w kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane”.


"Atlas demograficzny Polski" opracowali pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Olsztynie i Zakładu Wydawnictw Statystycznych. Jest to pierwsze od wielu lat opracowanie pokazujące na mapach najważniejsze procesy demograficzne zachodzące w kraju.

Atlas demograficzny Polski to: 

  • 128 stron,
  • 126 map statystycznych, głównie kartogramów i kartodiagramów,
  • 165 wykresów prezentujących stan oraz zmiany demograficzne kraju w układzie województw, powiatów lub gmin,
  • 11 map poświęconych Unii Europejskiej,
  • unikatowe informacje o historii 10 spisów powszechnych od roku 1921.

Atlas podsumowuje również regionalne konferencje demograficzne, zorganizowane przez statystykę publiczną i Rządową Radę Ludnościową.


Zapraszamy od zapoznania się z publikacją!