Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

9 marca – Dzień Statystyki Polskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
09.03.2023

Dzień Statystyki Polskiej został ustanowiony przez Radę Główną Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Data nie jest przypadkowa - upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich spis powszechny uchwalony 9 marca 1789 r. przez Sejm Czteroletni.

Główny Urząd Statystyczny realizuje badania dostarczające niezbędnych informacji z wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego oraz środowiska naturalnego. Statystyka publiczna buduje zasób informacyjny, pozwalający na planowanie i analizę podejmowanych działań przez administrację wszystkich szczebli zarządzania państwem oraz samorządów. Dane statystyczne gromadzone w ramach prac badawczych GUS wykorzystywane są również przez szerokie grono odbiorców instytucjonalnych (w tym uczelnie i instytuty badawcze), przedsiębiorców, media, studentów i uczniów oraz innych użytkowników zainteresowanych wynikami badań w konkretnych obszarach.

Statystyka polska rozwija programy badawcze i narzędzia służące zwiększeniu jakości pozyskiwanych danych, a w konsekwencji stałemu podnoszeniu jakości udostępnianych statystyk. Współpraca międzynarodowa (w tym z agendami ONZ i OECD) oraz krajowa jest jednym z priorytetów statystyki publicznej. Zapewnienie porównywalności danych, udział w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez instytucje statystyczne i gospodarcze, stała wymiana doświadczeń z krajowymi urzędami statystycznymi i prezentacja dokonań na forach skupiających zarówno przedsiębiorców jak i naukowców, sprzyja prezentacji i promocji prac prowadzonych przez GUS.

Szybko postępujące procesy rozwojowe kraju i jego międzynarodowego otoczenia wymagają od statystyki publicznej poszukiwania nowych narzędzi badawczych i źródeł danych oraz ewaluacji przyjętych rozwiązań metodologicznych. Statystyka publiczna dostarcza aktualne, wiarygodne i rzetelne dane, udostępniane użytkownikom na Portalu Informacyjnym GUS, w szeregu informacji sygnalnych, publikacji i baz danych. Do użytkowników danych GUS dociera również poprzez publikację w mediach społecznościowych bieżących informacji.

Statystyka publiczna rozwija również działalność edukacyjną, poprzez organizowanie konkursów i wycieczek dla młodzieży szkolnej i studenckiej w GUS i Urzędach Statystycznych, a także przygotowanie okolicznościowych wydarzeń promujących statystykę publiczną.

Statystyka publiczna dokłada starań, aby prezentowane dane w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom informacyjnym użytkowników, a forma ich przedstawienia była jak najbardziej przejrzysta i komunikatywna.

Zapraszamy Państwa do korzystania z zasobów informacyjnych oraz oferty wydawniczej GUS i Urzędów Statystycznych.

Nasza okolicznościowa infografika - link

Do góry

Newsletter