Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

10.11.2023
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Po 123 latach zaborów Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. 13 lipca 1918 r. Rada Regencyjna wydała Reskrypt o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszym dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego był prof. Józef Buzek, statystyk, ekonomista i polityk, który został mianowany na to stanowisko 8 listopada 1918 r. W latach 1918-1919 GUS mieścił się przy ul. Jasnej 10 w Warszawie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2023 roku

09.11.2023
W III kwartale 2023 roku odnotowano 86 179 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 8,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 87 upadłości, tj. o 26,1% więcej niż w III kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2022 roku

09.11.2023
W 2022 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 187 przedsiębiorstw, tj. o 8,1% więcej niż w ubiegłym roku. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1952,7 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 41,4%. W dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach w 2022 r. pracowało 4317 osób. Działalnością badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii zajmowały się 234 podmioty, tj. o 7,8% więcej niż rok temu. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosły 1432,4 mln zł i wzrosły o 20,9% w skali roku. W działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii zaangażowanych było 8431 osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w maju 2023 roku

07.11.2023
Na koniec maja 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w maju 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 10/2023

03.11.2023
31 października 2023 r. ukazał się nr 10/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/10
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku

31.10.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,5% (wskaźnik cen 106,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Praca nierejestrowana w 2022 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)

31.10.2023
Liczba osób w wieku 15-89 lat, które w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wykonywały pracę nierejestrowaną (przynajmniej raz) wyniosła 342 tys. (w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., który był objęty obserwacją w poprzedniej edycji badania modułowego, jest to spadek o 538 tys., o 61,1%).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2023

31.10.2023
Bogaty zestaw statystyk dotyczący handlu zagranicznego towarami oraz międzynarodowym handlu usługami w ujęciu retrospektywnym.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek wewnętrzny w 2022 roku

31.10.2023
Analiza rynku wewnętrznego w 2022 r. Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (październik 2023)

31.10.2023
W październikowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych. We wszystkich sektorach gospodarki przeważały odpowiedzi wskazujące, że ceny zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) będą rosły wolniej.
Czytaj dalej
1    46  47  48  49  50  51  52  53  54    406
Do góry

Newsletter