Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

19.10.2023
We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,1% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 8,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2022 roku

19.10.2023
Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wynosiła 1302,3 tys. osób i była o 113,4 tys. mniejsza niż w 2021 r. Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności zmniejszył się o 0,3 p. proc. i wyniósł 3,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

19.10.2023
Według wstępnych danych we wrześniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do sierpnia 2023 r. – o 0,3%, a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku

19.10.2023
We wrześniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 r. i wyniosło 6496,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

19.10.2023
W 2023 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata korzystających ze stron lub aplikacji administracji publicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 58,5%, tj. o 3,1 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - październik 2023 roku

18.10.2023
W październiku 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 17,9 i był o 2,4 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Tablica Pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych

16.10.2023
Informacje są wynikiem Sprawozdania o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych (R-09W), z części dotyczącej pakowania jaj konsumpcyjnych. Od 2023 roku zakres zbieranych informacji został rozszerzony o pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych z poszczególnych systemów chowu niosek tj.: klatkowego, wolnowybiegowego, ściółkowego i ekologicznego. Sprawozdaniem objęto wszystkie zakłady pakowania jaj ujęte w wykazie Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja budowlano-montażowa w 2022 roku

16.10.2023
Publikacja zawiera analizę opracowanych danych odnośnie produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w Polsce i poza jej granicami w 2022 roku. W ramach analizy scharakteryzowano produkcję budowlano-montażową zrealizowaną na terenie kraju oraz zaprezentowano wartość robót budowlanych wykonanych przez przedsiębiorstwa budowlane w podziale na miejsce wykonywania robót, sektory własności oraz przeważający rodzaj działalności przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca

16.10.2023
Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
1    41  42  43  44  45  46  47  48  49    403
Do góry

Newsletter