Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w latach 2017-2018

31.05.2019
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji, wybranych sekcji PKD2007.
Czytaj dalej

Publikacja Skup i ceny produktów rolnych w 2018 roku

31.05.2019
Podstawowe informacje o poziomie skupu produktów rolnych (ilościowo i wartościowo) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w pierwszym kwartale 2019 roku

31.05.2019
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

31.05.2019
Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożo-wymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi ponad 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 2%). We-dług wstępnych szacunków przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 5%. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: jęczmienia ozimego i mieszanek zbożowych po ok. 0,3%, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz żyta po ok. 0,1%.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

30.05.2019
Wyniki badań reprezentacyjnych i wynikowego szacunku upraw rolnych i ogrodniczych oraz sprawozdawczości z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

30.05.2019
Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Żłobki i kluby dziecięce w 2018 roku

30.05.2019
Sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3 uległa poprawie. W 2018 r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych (o 21,0%), jak również liczba miejsc (o 29,2%) oraz dzieci przebywających w wyżej wymienionych placówkach (o 23,7%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

30.05.2019
W roku 2018 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, chociaż skala zmiany była mniejsza niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 5/2019 (696)

28.05.2019
W numerze m.in.: Małgorzata KALBARCZYK — Efekt wypierania w opiece długoterminowej; Tomasz TOKARSKI, Svitlana CHUGAIEVSKA, Nataliia CHUGAIEVSKA — Determinanty przestrzennego zróżnicowania płac na Ukrainie; Marcin WROŃSKI — Kluczowe problemy metodologiczne w badaniach nad majątkiem gospodarstw domowych
Czytaj dalej
1    398  399  400  401  402  403  404  405  406    406
Do góry

Newsletter