Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

01.12.2022
Na podstawie Zarządzenia nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego oraz 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP, Prezes Rady Ministrów od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59 wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci stopień alarmowy CRP (Charlie - CRP).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2022

30.11.2022
Kompleksowe informacje o leśnictwie w 2021 r. prezentowane na tle lat poprzednich. W publikacji ujęto szeroki zakres danych dotyczących charakterystyki stanu zasobów leśnych, zachodzących w nich zmian, zagospodarowania i gospodarczego wykorzystania lasu, zagrożeń i ochrony środowiska leśnego, łowiectwa oraz działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze leśno-drzewnym. Ponadto, w oparciu o źródła międzynarodowe, zaprezentowano problematykę dotyczącą leśnictwa w Polsce w relacji do krajów członkowskich Unii Europejskiej i wybranych państw świata.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka materiałowa w 2021 roku

30.11.2022
Analiza zjawisk dotyczących przychodów i rozchodów wybranych materiałów w ujęciu ilościowym, według PKWiU 2015, w tym zużycie, zapasy materiałów oraz obrót odpadami nadającymi się do recyklingu.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2022 r. Stan w dniu 30 czerwca 2022

30.11.2022
Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku

30.11.2022
Publikacja poświęcona jest opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. W publikacji scharakteryzowano populację osób starszych oraz zaprezentowano ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021

30.11.2022
Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne, procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa od 1 do 23 grudnia 2022 r.

30.11.2022
W dniach od 1 do 23 grudnia 2022 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa.
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona środowiska 2022

30.11.2022
Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2021 r. na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w latach 2019-2020

30.11.2022
W 2020 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła 126 064 osoby, lekarzy dentystów – 33 772, pielęgniarek – 210 923 i położnych – 27 629.
Czytaj dalej
1    103  104  105  106  107  108  109  110  111    403
Do góry

Newsletter