Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Zmiany w popycie na usługi w latach 2015 i 2020

15.02.2023
W 2020 r. wartość kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa na zakup usług obcych wyniósł 526,1 mld zł. Dynamika kosztów zakupu usług wzrosła o 22,0 p. proc. w stosunku do analogicznej dynamiki z 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 roku (dane wstępne)

15.02.2023
Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2022 roku

15.02.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - grudniu 2022 r. (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1 607,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 699,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 92,5 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku wyniosło minus 7,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,1%, a import o 28,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2022 roku

14.02.2023
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 2,0% rok do roku wobec wzrostu o 8,5% w analogicznym okresie 2021 r.
Czytaj dalej

Tablica Wskaźnik rocznych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń realnych brutto od 1989 roku

13.02.2023
Wskaźnik rocznych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń realnych brutto od 1989 roku
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2023

10.02.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2023

10.02.2023
Według stanu na koniec stycznia 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 999,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,1% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2022 roku

09.02.2023
Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2022 r. wyniosła 5540,25 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku w stosunku do 2021 roku

09.02.2023
Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 97,9 (obniżenie o 2,1%).
Czytaj dalej
1    104  105  106  107  108  109  110  111  112    115
Do góry

Newsletter