Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Oświadczenie GUS w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nt. wyliczeń wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

05.10.2023
W nawiązaniu do komentarzy na temat publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych uznawanego potocznie za miarę inflacji informujemy, że przygotowywane w cyklach miesięcznych dane w tym zakresie, bazują na obserwacji faktycznych obserwowanych cen rynkowych. W badaniu uwzględniane są więc wszystkie czynniki, które wpływają na wysokość cen lub opłat tj. ogólnodostępne promocje i bonifikaty, stawki podatków (w tym VAT), jak również regulacje cen wynikające z aktów prawnych czy też instrumentów regulacyjnych wprowadzanych bezpośrednio przez podmioty realizujące sprzedaż danego asortymentu.
Czytaj dalej

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 roku

05.10.2023
W publikacji ujęto analizę form i terytorialnego rozkładu instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Omówiono zagadnienie adopcji, rolę placówek wsparcia dziennego i innych form wspierania rodziny, formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomoc udzielaną w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej. Znajdują się tu również informacje o rozmiarach pomocy kierowanej do rodzin z dziećmi w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, a także dane o świadczeniach udzielanych w ramach systemu pomocy społecznej i wydatkach z budżetu państwa i budżetów JST na pomoc społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok

05.10.2023
Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. wzrósł realnie o 5,3% w porównaniu z 2021 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 20.04.2023 r. o 0,2 p.proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2023 roku

05.10.2023
W 1 półroczu 2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 16,4 mln turystów, którym udzielono 40,4 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. było to więcej odpowiednio o 11,7% i o 7,5%. W porównaniu z 1 półroczem 2022 r. zwiększył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 36,2% do 37,8%.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny - Biotechnologia i nanotechnologia

03.10.2023
Niniejsza publikacja przedstawia informacje na temat metodologii, przebiegu i organizacji badań z biotechnologii i nanotechnologii. Zeszyt zawiera zakres podmiotowy i przedmiotowy badań, opis narzędzi wykorzystywanych do zbierania danych, przedstawia pojęcia i definicje z prezentowanego obszaru oraz informacje wynikowe opracowywane na podstawie badań wraz z formą ich prezentacji i udostępniania. Zeszyt ten stanowi kompendium wiedzy dla użytkowników informacji dotyczących biotechnologii i nanotechnologii.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2023 roku

03.10.2023
Ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2023 r. wzrosły o 3,2% w stosunku do 1 kwartału 2023 r., przy wzroście cen na rynku pierwotnym (o 3,3%) i na rynku wtórnym (o 3,2%). W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 7,0% (na rynku pierwotnym o 10,4%, a na rynku wtórnym o 4,1%).
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Lipiec 2023 roku

03.10.2023
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Uruchomiliśmy rejestrację do ósmej edycji Olimpiady Statystycznej

02.10.2023
Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Serdecznie zapraszamy do udziału Państwa dzieci, wnuki oraz znajomych uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dla laureatów i finalistów przewidziane są cenne nagrody, złote indeksy oraz wiele innych niespodzianek!
Czytaj dalej
1    26  27  28  29  30  31  32  33  34    90
Do góry

Newsletter