Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku

15.06.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 550,7 mld PLN w eksporcie oraz 531,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 32,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 10,2%, a import spadł o 0,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 1 kwartale 2023 roku

14.06.2023
W pierwszym kwartale 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 20,5%, a nakłady inwestycyjne o 4,4%.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2023

12.06.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2023 roku

12.06.2023
W 1 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodar-czej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 3,5%. W porównaniu do 1 kwartału 2022 r. wzrosły o 9,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 1 kwartale 2023 roku

12.06.2023
W 1 kwartale 2023 r., w zestawieniu z analogicznym okresem ub. roku, odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2023

12.06.2023
Według stanu na koniec maja 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 054,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2023

12.06.2023
Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w I kwartale 2023 roku - dane wstępne

12.06.2023
W I kwartale 2023 r. zgłoszono 14300 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, (w tym 40 osób podczas wykonywania pracy zdalnej), o 28,7% więcej niż w I kwartale 2022 r. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 0,82 do 1,00.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w 1 kwartale 2023 roku

07.06.2023
Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. w Polsce było 114,9 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 0,7% mniej niż w czwartym kwartale 2022 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 0,90%, a najwyższy odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (2,03%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2022 roku

06.06.2023
Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 23 334,9 mln zł. Zarówno przychody ogółem, jak i koszty ogółem były wyższe o 17,7% od osiągniętych w 2021 r.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    40
Do góry

Newsletter