Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia

28.04.2023
Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

27.04.2023
Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2021 roku

27.04.2023
Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej

Publikacja Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2022

27.04.2023
Publikacja analityczna na temat rozwoju regionalnego kraju (trzecia edycja), opracowana jest na potrzeby monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Obejmuje diagnozę zjawisk powiązanych z monitorowaniem zagrożeń środowiskowych, procesów demograficznych, uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, gospodarczego oraz infrastruktury, a także potencjału administracyjnego samorządów (w tym ich kondycji finansowej, zarządzania przestrzenią). Zawiera podsumowanie ostatniego dostępnego roku oraz retrospekcję od 2011 r., także w odniesieniu do 16. Raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, wydawanych przez Urzędy Statystyczne.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (kwiecień 2023)

27.04.2023
W kwietniowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych. W porównaniu z badaniami ze stycznia br., we wszystkich sektorach gospodarki wyraźnie spadł odsetek podmiotów spodziewających się, że ceny usług, materiałów i surowców zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) wzrosną szybciej.
Czytaj dalej

Tablica Zgony według tygodni

27.04.2023
Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku

27.04.2023
Podstawowe informacje o pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej

Publikacja Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2017-2021

27.04.2023
Analiza zbiorowości nowych podmiotów w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 roku

27.04.2023
W Polsce w 2021 r. liczba aktywnych zawodowo osób powyżej 50. roku życia wyniosła 4811 tys. Biernych zawodowo w tym wieku było 8723 tys. osób. Wskaźnik zatrudnienia oraz współczynnik aktywności zawodowej były wyższe wśród mężczyzn.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2022 roku

27.04.2023
W 2022 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało niemal 3,8 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było ponad 1,8 mln osób.
Czytaj dalej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    114
Do góry

Newsletter