Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021

31.12.2021
Przekazujemy Państwu osiemnastą pełną edycję Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2021. To najobszerniejsza publikacja GUS z zakresu porównań międzynarodowych. Zawiera szereg danych o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i krajów, a także informacje umożliwiające monitorowanie globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ujętych w Agendzie 2030.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy – dane za 2020 r.

31.12.2021
Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenia brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2020 r. wyniosła ok. 1,6 mln i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zwiększyła się o 5,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 roku

31.12.2021
W 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej

Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020

31.12.2021
Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek.
Czytaj dalej

Tablica Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

30.12.2021
Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województw 2021

30.12.2021
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący poziomu życia społeczeństwa i stanu gospodarki w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2020 roku

30.12.2021
Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości, liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia, przychody i koszty. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2021 roku

30.12.2021
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

30.12.2021
Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca liczebność i strukturę badanej zbiorowości w odniesieniu do danych z lat ubiegłych.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2021 roku

30.12.2021
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn.
Czytaj dalej
1    37  38  39  40  41  42  43  44  45    83
Do góry

Newsletter