Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r.

28.03.2024
Na ostatni dzień października 2023 r. w gospodarce narodowej było 15152,5 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przemysły kultury i kreatywne w 2022 roku

28.03.2024
W 2022 r. działalność prowadziło 130,1 tys. przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych, z których 99,1% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Liczba pracujących wyniosła 256,0 tys. osób, a przeciętne zatrudnienie 101,6 tys. etatów. Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wyniosło 7 979 zł. Międzynarodowa wymiana dóbr kulturalnych i kreatywnych charakteryzowała się dodatnim saldem obrotów, natomiast usług kulturalnych i kreatywnych – saldem ujemnym.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane 1-4 kwartał 2023 roku

28.03.2024
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (marzec 2024)

26.03.2024
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Styczeń 2024 roku

25.03.2024
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w styczniu 2024 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2024 r.

25.03.2024
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2024 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r.

25.03.2024
Ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r. w stosunku do czterech kwartałów 2022 r. wyniósł 103,1
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2023 roku

25.03.2024
W 4 kwartale 2023 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 2,6% i Polaków o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 4 kwartale 2022 r., odpowiednio o 9,3% i o 12,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku

25.03.2024
W 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 10,2% od notowanych w 2022 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 5,9%).
Czytaj dalej
1    18  19  20  21  22  23  24  25  26    286
Do góry

Newsletter