Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2023 roku

15.06.2023
W 1 kwartale 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 1 353,9 mld zł, a koszty ich uzyskania 1 278,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 60,8 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021

15.06.2023
W Polsce w 2021 r. efektywność energetyczna wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2020 r. W latach 2012–2021 roczne skumulowane tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 0,9%. Energochłonność pierwotna PKB obniżała się w tym okresie o średnio 2,6% rocznie, a energochłonność finalna PKB o 1,5%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w transporcie (o 2,2%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne)

15.06.2023
Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1223,6 tys. osób, o 5,5 tys. więcej niż w 2021 r. W roku akademickim 2021/22 dyplom ukończenia studiów otrzymało 292,6 tys. absolwentów, o 4,8 tys. mniej niż w roku akademickim 2020/21.
Czytaj dalej

Publikacja Starzenie się ludności Polski w świetle wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

15.06.2023
„Starzenie się ludności Polski w świetle wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021” jest kolejną publikacją przygotowaną w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz NSP 2011.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku

15.06.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,0% (przy wzroście cen towarów – o 13,3% i usług – o 12,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny zarówno towarów jak i usług utrzymały się na tym samym poziomie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku

15.06.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 550,7 mld PLN w eksporcie oraz 531,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 32,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 10,2%, a import spadł o 0,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 1 kwartale 2023 roku

14.06.2023
W pierwszym kwartale 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 20,5%, a nakłady inwestycyjne o 4,4%.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2023

12.06.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2023 roku

12.06.2023
W 1 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodar-czej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 3,5%. W porównaniu do 1 kwartału 2022 r. wzrosły o 9,2%.
Czytaj dalej
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    277
Do góry

Newsletter