Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Gospodarka mieszkaniowa w 2021 roku

15.09.2022
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. liczba lokali mieszkalnych wynajmowanych z mieszkaniowego zasobu gminy wyniosła 630,7 tys. i spadła w porównaniu do 2020 r. o 2,7 %.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2021 roku

15.09.2022
W Polsce w 2021 r. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wzrosło o 0,4%, a liczba odbiorców o 1,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2022 roku

15.09.2022
Według wstępnych danych pogłowie świń* w czerwcu 2022 r. liczyło 9611,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12,9%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 roku

15.09.2022
Pogłowie bydła w czerwcu 2022 r. liczyło 6 444,1 tys. sztuk, i było wyższe o 0,7% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt oraz pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej (bez krów).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku

15.09.2022
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,1% (przy wzroście cen towarów – o 17,5% i usług – o 11,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8% (w tym towarów – o 0,8% i usług – o 0,7%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2022 roku

15.09.2022
Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu - lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 893,1 mld PLN w eksporcie oraz 948,3 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 55,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 15,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 21,2%, a import o 31,5%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1-2 kwartał 2022 roku

14.09.2022
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w pierwszym półroczu 2022 r.

12.09.2022
W 1 półroczu 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
1    85  86  87  88  89  90  91  92  93    293
Do góry

Newsletter