Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w 2023 roku

26.04.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku. Ponadto prezentowane są wskaźniki finansowe, wskaźniki cen oraz dane o przedsiębiorstwach przemysłowych wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

API do Składnicy Danych Publikacyjnych (SDP)

25.04.2024
Kolejnym rezultatem działań GUS w zakresie zwiększania dostępności danych statystycznych jest API do Składnicy Danych Publikacyjnych. Jego opublikowanie poprawia poziom otwartości danych statystycznych i możliwości ich powtórnego wykorzystania.
Czytaj dalej

Europejski Konkurs Statystyczny 2023/2024

25.04.2024
Zapraszamy do głosowania na najlepszy film w konkursie organizowanym przez GUS!
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2023 r.

25.04.2024
W czwartym kwartale 2023 r. indeks kosztów zatrudnienia wzrósł o 1,9% względem trzeciego kwartału 2023 r., a w stosunku do ostatniego kwartału 2022 r. był wyższy o 12,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2023 roku

25.04.2024
W 2023 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 2,8 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało prawie 4,0 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było niemal 2,1 mln osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2023 roku

25.04.2024
W 2023 r. teatry i instytucje muzyczne wystawiły 59,0 tys. przedstawień i koncertów, których widzami lub słuchaczami było 12,3 mln osób. Odbyło się 798 premier. Teatry i instytucje muzyczne miały w repertuarze 5,0 tys. tytułów przedstawień i koncertów.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (kwiecień 2024)

25.04.2024
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

25.04.2024
Łączna wartość uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych w Polsce wyniosła wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 303,4% PKB , czyli 7 983 061,9 mln zł.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2024 r.

24.04.2024
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2024 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność galerii sztuki w 2023 roku

24.04.2024
W 2023 r. w Polsce działalność wystawienniczą prowadziło 317 galerii sztuki, które zorganizowały 3,7 tys. wystaw w Polsce dla 4,0 mln zwiedzających. W porównaniu z 2022 r. liczba wystaw wzrosła o 5,2%, natomiast zwiedzających – o 34,9%.
Czytaj dalej
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27    363
Do góry

Newsletter