Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Działalność galerii sztuki w 2019 roku

11.05.2020
W 2019 r. działalność prowadziło 327 galerii sztuki (o 0,6% więcej w porównaniu z 2018 r.). Galerie sztuki zorganizowały 3,9 tys. wystaw, które zwiedziło 4,5 mln osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2019 roku

11.05.2020
W 2019 r. w Polsce działalność prowadziło 188 teatrów i instytucji muzycznych. Wystawiły one 69,5 tys. przedstawień, na których zebrało się 14,4 mln widzów. Odbyło się 730 premier. W repertuarze teatry i instytucje muzyczne miały 8,2 tys. przedstawień.
Czytaj dalej

Setne urodziny Profesor Stanisławy Bartosiewicz

08.05.2020
Dzisiaj swoje setne urodziny obchodzi Pani Profesor Stanisława Bartosiewicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz laureatka Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji życzymy pani Profesor kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu oraz wiele satysfakcji ze wszystkich życiowych osiągnięć i dalszych owoców działalności naukowej.
Czytaj dalej

Publikacja Zielone Płuca Polski w 2018 roku

08.05.2020
W publikacji zaprezentowano warunki naturalne, stan, zagrożenia i ochronę środowiska, leśnictwo, sytuację demograficzną, rynek pracy, infrastrukturę komunalną i mieszkaniową, edukację, kulturę, turystykę oraz inne dane charakteryzujące ekoregion Zielone Płuca Polski.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2020

06.05.2020
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 roku

05.05.2020
Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec straty 17,0 mld zł w 2018 r. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosły 154,8 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 2,5 mld zł w ciągu roku.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019

04.05.2020
Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

30.04.2020
Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019)

30.04.2020
Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2019 r.
Czytaj dalej
1    221  222  223  224  225  226  227  228  229    238
Do góry

Newsletter