Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2019 roku

13.02.2020
W IV kwartale 2019 roku odnotowano 78 308 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 7,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 159 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku

12.02.2020
Publikacja poświęcona jest prezentacji różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najnowszych dostępnych wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz danych zbiorczych opracowywanych w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2019 roku

11.02.2020
Kwota bazowa w 2019 r. wyniosła 4294,67 zł
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do 2018 roku

11.02.2020
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 4,8 %.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku

11.02.2020
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku

11.02.2020
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5197,86 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.

11.02.2020
Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku

11.02.2020
Obroty towarowe handlu zagranicznego1 po dwunastu miesiącach 2019 roku według danych tymczasowych2 wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 005,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,9 mld PLN, podczas gdy w 2018 r. roku wyniosło minus 19,5 mld PLN. W porównaniu z 2018 rokiem eksport wzrósł o 6,6%, a import o 3,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Partie polityczne w 2018 roku

06.02.2020
Na koniec 2018 r. z 83 zarejestrowanych partii politycznych aktywną działalność prowadziło 60. Partie, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowały łącznie 241,6 tys. członków, o 3,6 % mniej niż w 2016 r. Przychody partii w 2018 r. wyniosły 120,6 mln zł, jednak tylko 8 partii dysponowało przychodami przekraczającymi 1 mln zł.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018

31.01.2020
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, stosowanych w ramach badania Community Innovation Survey (CIS 2018).
Czytaj dalej
1    29  30  31  32  33  34  35  36  37    39
Do góry

Newsletter