Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w listopadzie 2023 r.

30.04.2024
Na ostatni dzień listopada 2023 r. w gospodarce narodowej było 15166,5 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku

30.04.2024
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (wskaźnik cen 102,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0).
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

30.04.2024
Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2022 roku

30.04.2024
Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną. Prezentowane są również informacje o jednostkach zagranicznych, w tym o ich liczbie, liczbie pracujących, rodzaju prowadzonej działalności, kraju lokalizacji, przynależności do grupy przedsiębiorstw, jak również wyniki finansowe jednostek zagranicznych: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, przychody netto ze sprzedaży na eksport, zakupy z importu oraz nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Ponadto, w publikacji przedstawiono wybrane dane dotyczące zagranicznych jednostek zależnych (statystyka Outward FATS)
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 4 kwartał 2023 roku

30.04.2024
Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępna ocena przezimowania upraw w 2024 roku

30.04.2024
Z przeprowadzonych badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin, a notowane w grudniu i styczniu spadki temperatury powietrza (lokalnie do -20°C i poniżej) nie zagrażały oziminom.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku

30.04.2024
Podstawowe informacje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zużycie nośników energii w gospodarstwach domowych w 2021 r.

29.04.2024
Gospodarstwa domowe w Polsce miały znaczny udział w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych). Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2021 r. w porównaniu z 2012 r. wzrosło o 10,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2023 roku

29.04.2024
W porównaniu z 2022 r. wzrosły obroty ładunkowe w polskich portach morskich, natomiast zmniejszył się ruch pasażerów oraz zmalała liczba statków zawijających do portów.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2023 r. (stan w dniu 31.12)

29.04.2024
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
1    16  17  18  19  20  21  22  23  24    395
Do góry

Newsletter