Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20.06.2024
W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,7% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. spadła o 4,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20.06.2024
Według wstępnych danych w maju 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w porównaniu do kwietnia 2024 r. – o 0,3%, jak i do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – o 7,0%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2024 roku

20.06.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku. Ponadto prezentowane są wskaźniki finansowe, wskaźniki cen oraz dane o przedsiębiorstwach przemysłowych wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku

20.06.2024
W maju 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z majem 2023 r. było niższe o 0,5% i wyniosło 6487,7 tys. etatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biblioteki publiczne w 2023 roku

19.06.2024
Na koniec 2023 r. działalność prowadziło 7 570 bibliotek publicznych, przy których funkcjonowało 871 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 751 punktów bibliotecznych. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,3 mln woluminów. Odnotowano 5,3 mln czytelników.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku

19.06.2024
W końcu 2023 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 23,5 tys. przychodni oraz 3,2 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 312,3 mln porad lekarskich i 34,9 mln porad stomatologicznych. Prawie 9,5% porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano w formie teleporad.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - czerwiec 2024 roku

19.06.2024
W czerwcu 2024 r. odnotowano poprawę obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,0 i był o 1,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Tablica Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

18.06.2024
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Świadczenia ochrony socjalnej w 2021 r.

17.06.2024
Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Zintegrowanych Statystyk Ochrony Socjalnej (ESSPROS) w 2021 r. w Polsce wydatki na świadczenia ochrony socjalnej wyniosły 591,9 mld zł, co stanowiło 98,4% ogólnej kwoty wydatków na ochronę socjalną.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

17.06.2024
W Polsce efektywność energetyczna w 2022 r. wzrosła o 0,9% w porównaniu z 2021 r. W latach 2012–2022 roczne skumulowane tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 0,9%. Energochłonność pierwotna PKB obniżała się w tym okresie średnio o 2,6% rocznie, a energochłonność finalna PKB o 2,4%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle (o 1,9%).
Czytaj dalej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    415
Do góry

Newsletter