Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r.

31.01.2019
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w 2018 roku - szacunek wstępny

31.01.2019
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z 2017 r., wobec 4,8% w 2017 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2018 roku. Wyniki Badania spójności społecznej 2018

31.01.2019
Wyniki cyklicznego Badania spójności społecznej wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w tym spadek ubóstwa. Wzrósł odsetek gospodarstw domowych zadowolonych nie tylko ze swoich warunków życia, ale także z życia ogólnie rzecz biorąc. Na podobnym co trzy lata temu poziomie, kształtował się wskaźnik zaufania do ludzi ogólnie rzecz biorąc, stanowiący miarę kapitału społecznego. Skala wojewódzkich zróżnicowań zależy od tego, jaki symptom jakości życia bierzemy pod uwagę. Przykładowo, z miejscowości zamieszkania najbardziej zadowoleni byli mieszkańcy województw: małopolskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego (86-84%), najmniej mieszkańcy łódzkiego (71%). Natomiast największy odsetek zadowolonych z życia „ogólnie rzecz biorąc” wystąpił wśród mieszkańców województw: wielkopolskiego i pomorskiego (88-87%), a najmniejszy był udziałem mieszkańców lubelskiego i łódzkiego (76-77%).
Czytaj dalej

Tablica Informacja o leasingu w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego

31.01.2019
W związku z opublikowanymi wypowiedziami na temat danych GUS dotyczących inwestycji, w tym sugestią, że dane te mogą nie uwzględniać części nakładów na środki trwałe finansowane leasingiem, Główny Urząd Statystyczny informuje, że brak wyszczególnienia leasingu jako źródła finansowania nakładów na formularzu, który firmy wysyłają do GUS, nie świadczy w żadnym razie o nie ujmowaniu takich nakładów w statystykach GUS.Podstawowym założeniem statystycznej sprawozdawczości m.in. z zakresu nakładów inwestycyjnych, wartości brutto środków trwałych, jest zgodność danych z zapisami w ewidencji księgowej jednostek objętych badaniami GUS.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2018 roku

31.01.2019
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.

30.01.2019
Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2017/2018

28.01.2019
Zużycie nawozów w roku gospodarczym wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo - magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 1/2019 (692)

28.01.2019
W numerze m.in.: Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN — Jakość danych statystycznych dotyczących obrotów towarowych między krajami Unii Europejskiej; Teresa SŁABY — Housing needs of Polish seniors; Wiesława GIERAŃCZYK, Marzena LESZCZYŃSKA — Ujęcie szczęścia w wielowymiarowych badaniach jakości życia
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 12/2018

24.01.2019
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (styczeń 2019)

24.01.2019
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
1    33  34  35  36  37  38  39  40  41    42
Do góry

Newsletter