Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2018 rok

30.08.2019
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2018 r. wyniosła ok. 10,4 mld zł (przy 6,8 mld zł w 2017 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 2,5 mld zł (2,1 mld zł w 2017 r.). W roku 2018 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,49% i 0,12% PKB (odpowiednio 0,34% i 0,10% w 2017 r.).
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 8/2019 (699)

28.08.2019
W najnowszym numerze m.in.: Mirosława KACZMAREK – Generacja Baby Boomers na rynku bankowości internetowej w Europie; Jadwiga BOŻEK, Janina SZEWCZYK – Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w ujęciu grup typologicznych województw; Małgorzata SKRZEK-LUBASIŃSKA, Samozatrudnienie hybrydowe – ujęcie teoretyczne i empiryczne.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2019 r.

27.08.2019
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Partnerzy dialogu społecznego - związki zawodowe i organizacje pracodawców - wyniki wstępne

27.08.2019
W 2018 r. 0,4 tys. aktywnych organizacji pracodawców zrzeszało 19,1 tys. członków (o 2,4% więcej niż w 2014 r.). Natomiast do 12,5 tys. związków zawodowych należało łącznie 1,5 mln osób (o 1,1% mniej niż w 2014 r.). Największa część członków związków zawodowych (23,2%) pracowała w edukacji, z kolei pracodawcy należący do organizacji pracodawców zajmowali się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (18,5%).
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lipca 2019 r.

26.08.2019
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lipca 2019 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2019 roku

26.08.2019
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami

26.08.2019
Zeszyt ten prezentuje informacje na temat pozyskiwanych przez statystykę publiczną danych dotyczących zakresu i form włączania obywateli i ich organizacji w procesy współzarządzania lokalną sferą publiczną w gminach, gromadzonych w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej - badania 1.02.02 Samorząd terytorialny
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2019 roku (dane wstępne)

26.08.2019
Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2019 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik ten wzrósł o 0,3 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2018 roku spadł o 0,3 p. proc.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 7/2019

26.08.2019
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r.

26.08.2019
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
1    327  328  329  330  331  332  333  334  335    377
Do góry

Newsletter