Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2022 r.

31.08.2022
Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.)) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2022 r. w stosunku do dwóch kwartałów 2021 r. wyniósł 109,8 (wzrost cen o 9,8%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku

31.08.2022
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,1% (wskaźnik cen 116,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2021 roku

31.08.2022
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2021 r. wyniosła ok. 12,4 mld zł (przy 11,4 mld zł w 2020 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 3,3 mld zł (2,7 mld zł w 2020 r.). W roku 2021 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,47% i 0,12% PKB (odpowiednio 0,49% i 0,11% w 2020 r.).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2021 roku

31.08.2022
W 2021 r. dostawy na rynek krajowy mięsa (m.in. wieprzowego, wołowego i cielęcego oraz drobiowego) wyniosły 4348 tys. ton i były wyższe o 3,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosły zarówno dostawy mięsa surowego ze zwierząt rzeźnych (o 5,4%), jak i dostawy mięsa drobiowego (o 1,3%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2 kwartale 2022 roku

31.08.2022
Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 2 kwartale 2022 r. wzrósł realnie o 5,5% rok do roku wobec wzrostu o 11,3% w analogicznym kwartale 2021 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Komentarz do artykułu "Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS”

31.08.2022
W nawiązaniu artykułu Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS autorstwa p. Kamila Rakosza dotyczącego przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022, który ukazał się na stronie internetowej InnPoland (źródło:https://innpoland.pl/183278,przecietne-wynagrodzenia-w-polsce-sa-nizsze-niz-twierdzi-gus), Główny Urząd Statystyczny informuje, że metodologia obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie zmieniła się od lat i jest spójna zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport intermodalny w Polsce w 2021 roku

29.08.2022
Terminal intermodalny jest miejscem pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu. Na terenie Polski w 2021 r. zlokalizowanych było 39 aktywnych terminali, z tego: 4 obsługiwały przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie), 35 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2022 r.

26.08.2022
Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) ogłasza się, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2022 r. wyniosła 5020 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2022 r.

26.08.2022
W związku z art. 109 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 103,7 (wzrost cen o 3,7%).
Czytaj dalej
1    143  144  145  146  147  148  149  150  151    433
Do góry

Newsletter