Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku

15.12.2022
W 2021 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62%.
Czytaj dalej

Publikacja Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

15.12.2022
W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące monitorowaniu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku

15.12.2022
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5% (przy wzroście cen towarów – o 18,8% i usług – o 13,2%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7% i usług – o 0,6%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku

15.12.2022
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-październiku br. wyniosły w cenach bieżących 1 321,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 394,4 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 72,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,3%, a import o 31,0%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2022 roku

14.12.2022
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku

12.12.2022
W 1-3 kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne

12.12.2022
W okresie styczeń–wrzesień 2022 r. zgłoszono 42604 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, o 2,3% mniej niż w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 3,23 do 2,99.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2022

09.12.2022
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 3 kwartał 2022 roku

09.12.2022
W 3 kwartale 2022 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,9%. W porównaniu do 3 kwartału 2021 r. wzrosły o 7,7%.
Czytaj dalej
1    126  127  128  129  130  131  132  133  134    439
Do góry

Newsletter