Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 5/2016

23.06.2016
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2015 roku

23.06.2016
W 2015 r. badaniem zostało objętych 55 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 12,2% i wyniosła 171 640 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 12 650 klientów, tj. o 23,5% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2016 roku

22.06.2016
W czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii formułowanych w poprzednich dwóch miesiącach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2016 roku

22.06.2016
W czerwcu 2016 r., bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu, natomiast przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2016 r.

22.06.2016
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2010-2015

21.06.2016
Publikacja jest kolejnym opracowaniem rachunków narodowych według kwartałów. Obejmuje kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za lata 2010–2015.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w maju 2016 roku

20.06.2016
Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym wzrost cen ziemniaków, żywca wołowego i wieprzowego. Na targowiskach większość cen zbóż podstawowych była niższa niż przed miesiącem (za wyjątkiem żyta). Obniżyły się ceny skupu żyta, owsa oraz mleka.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją za maj 2016 r.

20.06.2016
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2016 roku

20.06.2016
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2016 roku

17.06.2016
W maju br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,3% (wobec wzrostu o 5,5% przed miesiącem oraz o 4,7% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,7% (wobec wzrostu przed rokiem o 0,5%).
Czytaj dalej
1    525  526  527  528  529  530  531  532  533    548
Do góry

Newsletter