Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Atlas statystyczny województwa małopolskiego

27.06.2018
Ujęte w publikacji aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe stanowią istotny element polityki spójności. Publikacja zawiera wykresy i mapy statystyczne prezentujące stan oraz zmiany w różnych obszarach takich jak: kapitał ludzki, jakość życia, gospodarka i środowisko, w układzie powiatów lub gmin oraz wybrane dane pokazujące województwo małopolskie na tle innych regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2018 roku

27.06.2018
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2018 r. były lepsze o 19,4 mln zł niż rok wcześniej. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) przy pogorszeniu wyników zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2018 roku

25.06.2018
W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, w porównaniu do I kwartału 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,0% oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,2%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 12,4% oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 10,3%.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - czerwiec 2018

25.06.2018
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018

25.06.2018
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 roku

25.06.2018
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2018 r.

25.06.2018
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2018 r.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.

25.06.2018
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2018 roku

25.06.2018
W I kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 63,5 mln, z tego 38,3 mln (60,4%) cudzoziemców (nierezydentów) i 25,2 mln (39,6%) Polaków (rezydentów). W I kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu do I kwartału 2017 r. o 2,9%.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2018 r.

22.06.2018
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
1    474  475  476  477  478  479  480  481  482    636
Do góry

Newsletter