Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2016 r.

12.01.2017
Zestaw tabel obrazujących niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2016 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

10.01.2017
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województw 2016

09.01.2017
Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień 2016 roku. (opracowanie eksperymentalne)

30.12.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7), a w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku – o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 r.

30.12.2016
W 2015 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2014 roku, przy czym największy w województwie wielkopolskim – o 6,1%, a najmniejszy w województwach: lubelskim i podlaskim – o 2,5%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2015 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,1% w województwie mazowieckim (w 2014 roku od 2,1% do 22,2% w tych samych województwach). Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2015 roku kształtowała się na poziomie od 32 063 zł w województwie lubelskim (68,6% przeciętnej dla kraju) do 74 550 zł w województwie mazowieckim (159,4% średniej krajowej).
Czytaj dalej

Publikacja Monitoring banków 2015

30.12.2016
Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2015 r.

30.12.2016
Publikacja Kapitał ludzki w Polsce prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych. Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto definicję OECD mówiącą, że: kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu.
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-IX 2016 r.

30.12.2016
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2016 r.

30.12.2016
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
1    479  480  481  482  483  484  485  486  487    549
Do góry

Newsletter