Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2015

12.05.2016
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2015 r.

12.05.2016
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2016 r.

11.05.2016
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł.
Czytaj dalej

Infografika - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja)

06.05.2016
Infografika przygotowana z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

04.05.2016
Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2015 r. był ujemny w kwocie 6,8 mld zł, w 2014 r. był również ujemny i wyniósł 147,6 mln zł. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2015 r. wyniosły 140,9 mld zł, co oznacza spadek o 8,5 mld zł (5,7%) w ciągu roku.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki produkcji roślinnej w 2015 roku

29.04.2016
Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwiecień 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

29.04.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w kwietniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3), a w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 1,1% (wskaźnik cen 98,9).
Czytaj dalej

Publikacja Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w latach 2008-2014

29.04.2016
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zbiorowości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady w latach 2008-2014.
Czytaj dalej
1    42  43  44  45  46  47  48  49  50    66
Do góry

Newsletter