Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2014 r.

30.01.2015
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2013 r.

30.01.2015
Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia kapitału jednostki dominującej. Podstawowe dane o wynikach, przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj działalności wg PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2014 r.

29.01.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Wskaźniki jakości pracy 2016

27.01.2015
Podstawowe wskaźniki statystyczne opisujące w możliwie kompleksowy sposób jakość zatrudnienia.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan w końcu grudnia 2014 r.

27.01.2015
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2014 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku

27.01.2015
Szacuje się, że w końcu 2014 r. ludność Polski liczyła ok. 38484 tys. osób, tj. o 12 tys. mniej niż w końcu 2013 r. Miniony rok był trzecim z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności po notowanym wcześniej (w latach 2008-2011) wzroście.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w grudniu 2014 roku

27.01.2015
Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2014 r. liczyło 11240,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,2%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia prosiąt o 2,7% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,6% w tym loch (o 1,2%). Odnotowano natomiast wzrost pogłowia trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 6,8%), a także warchlaków (o 2,0%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2014 roku

27.01.2015
W grudniu 2014 r. pogłowie bydła liczyło 5659,3 tys. sztuk, wskazując nieznaczny wzrost w skali roku o 1,2%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 1,8% i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 3,7%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r.

27.01.2015
W 2013 roku prawie we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2012 roku, przy czym największy w województwie wielkopolskim – o 4,8%, a najmniejszy w województwie śląskim – o 1,0%.
Czytaj dalej
1    515  516  517  518  519  520  521  522  523    579
Do góry

Newsletter