Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2015 roku

24.06.2015
W końcu maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 284,6 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2015 r. stanowili 10,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu 2015 r. – 11,2%; w maju 2014 r. – 12,5%).
Czytaj dalej

Publikacja Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009-2013

23.06.2015
Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej wg stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania, trudności napotykanych przez przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowe dane o właścicielach nowo tworzonych przedsiębiorstw osób fizycznych wg wieku, płci, wykształcenia i charakteru poprzednio wykonywanej przez nich pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - maj 2015 r.

23.06.2015
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2015 r.

22.06.2015
W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6 (plus 8 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 10%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2015 r.

22.06.2015
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Tablica Ludność w miejscowościach statystycznych według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.

22.06.2015
Ludność w miejscowościach statystycznych według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kw. 2015 roku

19.06.2015
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2015 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, chociaż wzrosła składka przypisana brutto zarówno w dziale ubezpieczeń na życie (o 3,7%) jak i ubezpieczeń majątkowych ( o 2,2%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

19.06.2015
W I kwartale 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,0 mld zł, o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 8,5% i wyniosła 1566,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,8%, do 917,2 mld zł, a depozytów o 10,3%, do 855,9 mld zł .
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I kw. 2015 r.

19.06.2015
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w maju 2015 r.

19.06.2015
Na rynku rolnym w maju 2015 r., w porównaniu z kwietniem 2015 r., odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. Wzrosły ceny skupu żywca wołowego i drobiu.
Czytaj dalej
1    519  520  521  522  523  524  525  526  527    608
Do góry

Newsletter